Milloin mentorointia, milloin coachingia, milloin työnohjausta?

Jossain työuransa vaiheessa suurin osa meistä hyötyisi ammattilaisen suorittamasta ohjauksesta. Luonteeltaan erilaisia ohjaustapoja on monia, eivätkä niistä käytetyt sanat aina suoraan kerro, mitä milläkin niistä tavoitellaan. Tässä lyhyt sanasto eli parin lauseen avaus yleisimmistä avainkäsitteistä.

 

Mentorointi on hyödyllisintä silloin, kun haluat oppia liiketoiminnasta, esihenkilötyöstä tai vaikka strategian laatimisesta ja toteuttamisesta valmiita hyviä käytäntöjä ja kuulla niihin liittyviä kokemuksia sinua kokeneemmalta kollegalta.

 

Coaching on hyödyllisintä silloin, kun sinulla on tietyt liiketoiminnalliset tai muuten työhön liittyvät tavoitteet, joiden saavuttamiseen tarvittavat taidot, tahdon ja voimavarat haluat ohjauksen tuella löytää itsestäsi .

 

Työnohjaus on hyödyllisintä silloin, kun haluat vahvistaa yleistä (johtajan, esihenkilön tai asiantuntijan) ammatti-identiteettiäsi, kaivaa uudelleen esiin motivaatiosi, löytää toimijuutesi, purkaa työhön liittyvää mielen kuormitusta tai ymmärtää erilaisten tapahtumien ja kokemusten merkitystä ja niistä saatavia oppeja.

 

Esihenkilövalmennus on hyödyllisintä silloin, kun haluat kehittyä vuorovaikutustaidoissasi, tiimityön rakentamisessa ja tavoitteellisessa suorituksen johtamisessa suorien alaistesi suhteen.

 

Johdon valmennus on hyödyllisintä silloin, kun sinulla on vastuullasi kokonaisuus, jonka tavoitteellisesta ja tasapainoisesta johtamisesta haluat saada paremman kokonaiskuvan sekä tunnistaa parhaiten juuri omaan käyttöösi ja tavoitteisiisi soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja.

 

Käytännössä sanasto on osin päällekkäistä, ja ohjausprosessin alussa kartoitamme (veloituksettoman) alkukeskustelun kautta paitsi käytännön tavoitteita, myös sitä, millä ”filosofialla” tavoitteisiin parhaiten päästäisiin.

 

Tietyn ohjausmallin valitseminen ei sulje pois joustavaa liikkumista muiden mallien suuntaan, mutta sekä ohjaajan että ohjattavan on oltava yhdessä tietoisia siitä, missä kehyksessä kulloinkin liikutaan. Näin siksi, että molempien roolit ovat eri ohjauskehyksissä erilaiset.

 

Teppo Nurminen, Sensemaker

0
Feed

Jätä kommentti